O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Obmedzenie prevádzky

16.03.2020 12:19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni od pondelka 16. 03. 2020 do odvolania, v súvislosti s aktuálnym výskytom nového koronavírusu (ochorenie COVID 19) upravuje prevádzku podateľne a pokladne z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie priameho kontaktu medzi zamestnancami úradu a klientmi.

Všetky podania je možné zasielať listovou zásielkou poštou, osobne doručiť do poštovej schránky pri vstupe do úradu, alebo elektronicky /e-Slovensko, email – sl.sekretariat@uvzsr.sk/.

Správny poplatok za doručenú žiadosť /rozhodnutie, záväzné stanovisko, odborná spôsobilosť/ je možné uhradiť „Potvrdením o zaplatení správneho poplatku“ zakúpeným na pobočkách Slovenskej pošty a prevodným príkazom na základe „Platobného predpisu“, ktorý Vám bude doručený na emailovú adresu, ktorú uvediete do Vami doručenej žiadosti.

Od 16. 03. 2020 do odvolania sú zároveň pozastavené všetky osobné konzultácie a poradenstvo.

 

Hygienická situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okrese Stará Ľubovňa v roku 2019

07.02.2020 12:25

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2019

07.02.2020 11:49

ÚVZ SR: Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

31.01.2020 13:22

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

10.01.2020 14:44

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne

10.01.2020 14:42

Svetový deň boja proti AIDS:

28.11.2019 07:50

Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

 viac ... 

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

08.11.2019 14:50

Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine

31.10.2019 14:01

Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti

30.10.2019 19:45

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

 
Európsky týždeň boja proti drogám 18. - 24. 11. 2018
...viac
Európsky deň ústneho zdravia
...viac
Európsky - Slovenský deň obezity
...viac
Európsky imunizačný týždeň
...viac
 


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

 

 
Infolinka:  PON - PIA v čase od 07.00 do 20.00: 0910 440 662, 0911 715 571
email: sl.epida@uvzsr.sk
 
Úrad verejného zdravotníctva SR - 0917 222 682
 

Non-stop infolinka Národného centra zdravotníckych informácií

0800 221 234

 

 

Informácie na webovej stránke

korona.gov.sk - viac...

 

Informácie na webovej stránke

Úradu verejného zdravotníctva - viac...

 

Informácie na webovej stránke

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - viac...

 

sledovanie aktuálnej situácie: - viac

Infografiky pre COVID-19 ...viac

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 4.4.2020 - karanténa  - viac

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia -od 30. marca 2020 - viac

Závery z rokovania vlády SR a zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR - viac...

Opatrenia ÚVZ SR vo veci dočasného pozastavenia poskytovania sociálnych služieb zo dňa 23.3.2020 - viac...

Opatrenia ÚVZ SR vo veci povinnosti zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti zo dňa 23.3.2020 - viac...

Opatrenie ÚVZ SR vo veci zatvorenia prevádzok v nedeľu zo dňa 23.3.2020 - viac...

 Zmena a opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 - prevádzky naviac - viac...

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky naviac - viac...

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia - prevádzky  - viac... 

Verejná vyhláška - karanténa 12.3.2020 - viac...

Verejná vyhláška - zákaz návštev - viac ...

Verejná vyhláška - karanténa 9.3.2020 -   viac ...  

Verejná vyhláška - zákaz hromadných podujatí -  viac ... 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (šiesta aktualizácia)  viac...

Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. viac ...

Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov - viac ...

Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii -  viac... 

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou. - viac...

Epidemiologická situácia

 V 14. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných a chrípke podobných ochorení...

...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

  Svetový deň zdravia
...viac
Svetový deň ústneho zdravia
... viac

Týždeň mozgu

... viac

Svetový deň chorých

Svetový deň proti rakovine