Archív článkov

Opatrenie vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v Domove pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa

02.10.2020 09:46
Domov pre seniorov Stará Ľubovňa

Opatrenie vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v obci Orlov

25.09.2020 15:22
Opatrenia_RUVZ_SL

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2020

20.08.2020 11:49
...viac

DÔLEŽITÉ LEGISLATÍVNE ZMENY PRE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

22.07.2020 11:22
Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské prostredie platné od 21.07.2020 - zrušenie povinností predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti ...viac Oznámenie o začatí prevádzky

Prevádzkovanie mobilného odberového miesta COVID-19

29.05.2020 14:20
...viac

ÚVZ SR: Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

31.01.2020 13:22
...viac

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

10.01.2020 14:44
...viac

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne

10.01.2020 14:42
...viac

Svetový deň boja proti AIDS:

28.11.2019 07:50
Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR  viac ... 

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

08.11.2019 14:50
...viac