Archív článkov

DÔLEŽITÉ LEGISLATÍVNE ZMENY PRE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

22.07.2020 11:22
Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské prostredie platné od 21.07.2020 - zrušenie povinností predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti ...viac Oznámenie o začatí prevádzky

Prevádzkovanie mobilného odberového miesta COVID-19

29.05.2020 14:20
...viac

Hygienická situácia v zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v okrese Stará Ľubovňa v roku 2019

07.02.2020 12:25
...viac

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2019

07.02.2020 11:49
...viac

ÚVZ SR: Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky

31.01.2020 13:22
...viac

Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva

10.01.2020 14:44
...viac

Informácia o výskyte vírusovej pneumónie v Číne

10.01.2020 14:42
...viac

Svetový deň boja proti AIDS:

28.11.2019 07:50
Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR  viac ... 

Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

08.11.2019 14:50
...viac

Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine

31.10.2019 14:01
...viac