Dokumenty na stiahnutie

 
Na tejto podstránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni nájdete najdôležitejšie dokumenty a vzory žiadostí, ktoré môžete použiť na komunikáciu s úradom. 
 

Oznámenie o začatí prevádzky

 
 

Objednávka platených služieb

 

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 

 
Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 
 
 
  •