O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti

30.10.2019 19:45

Pripravte sa na zimný čas

24.10.2019 12:40

16. október - Svetový deň potravy

17.10.2019 12:00

Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie.

15.10.2019 12:44

Chrípková sezóna sa začala.

11.10.2019 14:22

TS – Vši – prevencia a postup prevádzkovateľov škôl pri ich výskyte.

11.10.2019 14:21

Ponuka

12.09.2019 10:50

Oddelenia podpory zdravia, PCZ ponúka:

Radíme rodičom pred začiatkom školského roka

19.08.2019 15:25

Dajte si záležať na výbere školskej tašky a obuvi pre školáka. Môžete tak predísť zdravotným problémom dieťaťa. 

... viac

Zaslanie informácie o nariadení Komisie (EÚ) č. 2019/649 z 24. apríla 2019

06.08.2019 11:46

AKTUALIZÁCIA STAVU PRÍRODNÝCH A UMELÝCH KÚPALÍSK POČAS KÚPACEJ SEZÓNY 2019 (30. TÝŽDEŇ)

26.07.2019 11:18

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky imunizačný týždeň
...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 18. - 24. 11. 2018
...viac
Európsky deň ústneho zdravia
...viac
Európsky - Slovenský deň obezity
...viac
 


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

 

 
Infolinka:  PON - PIA v čase od 07.00 do 15.00: 0902 197 145, 0911 715 571
email: sl.epida@uvzsr.sk
 
Úrad verejného zdravotníctva SR - 0917 222 682
 
 

 

Informácie na webovej stránke

korona.gov.sk - viac...

 

Informácie na webovej stránke

Úradu verejného zdravotníctva - viac...

 

Informácie na webovej stránke

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - viac...

 

sledovanie aktuálnej situácie: - viac

Infografiky pre COVID-19 ...viac

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

- rúška - viac

- domáca izolácia, zrušenie 

  štátnej karantény - viac

- prevádzky - viac

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) viac ...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou. - viac...

Epidemiologická situácia

 V 32. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných ochorení ...

...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový deň hepatitídy ...viac
  Svetovný  deň alergií ...viac
   Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ...viac
Svetový deň darcov krvi ...viac
Svetový deň životného prostredia ...viac