O nás

 RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni je podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.                    ...viac

Aktuality

Program monitorovania pitnej vody

08.11.2018 14:46

Imunologický prehľad v SR 2018

31.07.2018 14:08

Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na_kúpanie v Slovenskej republike

31.07.2018 14:02

Označovanie nebalených cukrárenských výrobkov

18.06.2018 14:22

Svetový deň vody 2018- výsledky orientačných vyšetrení

26.03.2018 13:39

Európsky kódex proti rakovine

01.02.2018 12:48

Prevencia pred hepatitídou typu A

04.12.2017 08:31

Akryalamid v potravinách

16.11.2017 14:37

Informácia o výskyte škodlivých výrobkov

25.08.2017 14:24

Dňa 23. 8. 2017 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané následné oznámenie Rakúska k výstražnému oznámeniu RASFF „Fipronil vo vajciach“    ...viac

Kúpme sa zdravšie

07.08.2017 12:14

  EURÓPSKE DNI A KAMPANE

Európsky imunizačný týždeň
...viac
Európsky týždeň boja proti drogám 18. - 24. 11. 2018
...viac
Európsky deň ústneho zdravia
...viac
Európsky - Slovenský deň obezity
...viac
 


 

Európsky týždeň boja proti drogám ...viac

 

 

 
Infolinka:  PON - PIA v čase od 07.00 do 15.00: 0902 197 145, 0911 715 571
email: sl.epida@uvzsr.sk
 
Úrad verejného zdravotníctva SR - 0917 222 682
 
 

 

Informácie na webovej stránke

korona.gov.sk - viac...

 

Informácie na webovej stránke

Úradu verejného zdravotníctva - viac...

 

Informácie na webovej stránke

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - viac...

 

sledovanie aktuálnej situácie: - viac

Infografiky pre COVID-19 ...viac

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

- rúška - viac

- domáca izolácia, zrušenie 

  štátnej karantény - viac

- prevádzky - viac

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) viac ...

Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k možnému prenosu nového koronavírusu SARS-CoV-2 pitnou vodou. - viac...

Epidemiologická situácia

 V 32. kalendárnom týždni sme na území okresu Stará Ľubovňa zaznamenali pokles akútnych respiračných ochorení ...

...viac

 

 SVETOVÉ DNI A KAMPANE

Svetový deň hepatitídy ...viac
  Svetovný  deň alergií ...viac
   Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ...viac
Svetový deň darcov krvi ...viac
Svetový deň životného prostredia ...viac