ÚTVAR

TELEFÓN

MOBILNÝ TELEFÓN

E-MAIL

Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu

052/ 42 80 113

0911 715 571

sl.mancalova@uvzsr.sk

Kancelária regionálneho hygienika

052/ 42 80 115

 

sl.sekretariat@uvzsr.sk

Vedúci osobného úradu

052/ 42 80 118

0903 567 297

sl.sebova@uvzsr.sk

Osobný úrad

052/ 42 80 114

 

sl.osobnyurad@uvzsr.sk

 sl.ekonom@uvzsr.sk

Referát prevádzkovo-technický

052/ 42 80 132

 

 

Vedúci odd. HŽP

052/ 42 80 133

0910 440 662

sl.kolcun@uvzsr.sk

Oddelenie HŽP

052/ 42 80 130

 

sl.hzp@uvzsr.sk

Vedúci odd. HVBPaKV

052/ 42 80 126

0911 615 571

sl.miriam.olsavska@uvzsr.sk

Oddelenie HVBPaKV

052/ 42 80 127

 

sl.hv@uvzsr.sk

Vedúci odd. PPL

052/ 42 80 112

 

sl.slivko@uvzsr.sk

Oddelenie PPL

052/ 42 80 117

 

sl.ppl@uvzsr.sk

Vedúci odd. HDaM

052/ 42 80 115

0911 715 571

sl.mancalova@uvzsr.sk

Oddelenie HDaM

052/ 42 80 111

0904 964 107

sl.hdm@uvzsr.sk

Vedúci odd.epid.

052/ 42 80 125

0902 197 145

sl.zahorjanova@uvzsr.sk

Odd. epidemiológie

052/ 42 80 128

 

sl.epida@uvzsr.sk

Odd. epidemiológie

052/ 42 80 124

 

sl.epida@uvzsr.sk

Ved. odd. podpory zdravia a výchovy k zdraviu

052/ 42 80 115

0911 715 571

sl.mancalova@uvzsr.sk

Odd. podpory zdravia a výchovy k zdraviu

052/ 42 80 106

0904 964 107

sl.zv@uvzsr.sk

OZIŠ

052/ 42 80 112

 

sl.informatika@uvzsr.sk

 

 ...späť