Legislatíva

Na stránke UVZSR je prostredníctvom tohto odkazu dostupný zoznam vybraných slovenských a európskych právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti RÚVZ alebo súvisia s ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia.

 

 ...späť