Čo robíme

04.04.2013 10:19

Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s regionálnymi úradmi majú nezastupiteľnú úlohu v oblasti prevencie, hygieny, ochrany a podpory zdravia občanov. Pri príležitosti Svetového dňa zdravia Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil informačné letáky pre širokú odbornú a laickú verejnosť s úmyslom predstaviť verejnosti aktivity a činnosti úradu, ktoré sú pre zdravie občanov mimoriadne dôležité.

    Letak_Čo robíme  

UVZ_leták

Späť