DÔLEŽITÉ LEGISLATÍVNE ZMENY PRE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

22.07.2020 11:22

Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské prostredie platné od 21.07.2020 - zrušenie povinností predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti ...viac

Oznámenie o začatí prevádzky

Späť