Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike

11.06.2019 09:04

Tento dotazník súvisí s kvalitou vody na kúpanie a pobytom na kúpaliskách v Slovenskej republike. Je anonymný. K dotazníku sa dostanete kliknutím na danú webovú adresu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg9tHojR3hw_qaeBWDs6Tl95M2z8hHzbvb_-s_pE9Z-IOfLg/viewform?usp=sf_link

 

Späť