Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí

30.09.2011 10:01

 Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.      ...viac

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí  -  DOTAZNÍK 

Späť