Informácia o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť

07.03.2019 11:58

...viac

príloha

OZNÁMENIE KOMISIE
z 13. júla 2017
týkajúce sa poskytovania informácií o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom
(2017/C 428/01)
Späť