Informácia o kvalite vody na kúpanie

28.08.2009 14:09

Umelé kúpaliská sú dôležitými miestami oddychu a regenerácie síl obyvateľstva. Úroveň ich vybavenosti, kvalita prevádzky a vyhovujúca kvalita vody na kúpanie významne ovplyvňujú kvalitu rekreácie a majú rozhodujúci dopad na zdravie a celkovú pohodu návštevníkov. ...viac

Späť