Nový spôsob úhrady poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK)

30.09.2014 16:36

Nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK) prináša zásadnú zmenu v platení týchto poplatkov na Slovensku.

Podľa Čl. I zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kolkové známky rušia nasledovne:

Kolkové známky bude možné zakúpiť do 30. novembra 2014. Platiť kolkovými známkami bude možné len do 31. decembra 2014. Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou.

Platobný systém E-KOLOK je v praxi postupne nasadzovaný od apríla 2014. Úhradu správnych poplatkov bude možné uskutočniť priamo na Regionálnyom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni.

Späť