Obmedzenie prevádzky

16.03.2020 12:19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni od pondelka 16. 03. 2020 do odvolania, v súvislosti s aktuálnym výskytom nového koronavírusu (ochorenie COVID 19) upravuje prevádzku podateľne a pokladne z dôvodu prijatých opatrení na obmedzenie priameho kontaktu medzi zamestnancami úradu a klientmi.

Všetky podania je možné zasielať listovou zásielkou poštou, osobne doručiť do poštovej schránky pri vstupe do úradu, alebo elektronicky /e-Slovensko, email – sl.sekretariat@uvzsr.sk/.

Správny poplatok za doručenú žiadosť /rozhodnutie, záväzné stanovisko, odborná spôsobilosť/ je možné uhradiť „Potvrdením o zaplatení správneho poplatku“ zakúpeným na pobočkách Slovenskej pošty a prevodným príkazom na základe „Platobného predpisu“, ktorý Vám bude doručený na emailovú adresu, ktorú uvediete do Vami doručenej žiadosti.

Od 16. 03. 2020 do odvolania sú zároveň pozastavené všetky osobné konzultácie a poradenstvo.

 

Späť