Opatrenie vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v Domove pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa

02.10.2020 09:46
Späť