Opatrenie vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v obci Orlov

25.09.2020 15:22
Späť