Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

28.05.2010 12:35

V súvislosti s novelizáciou zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení §16 odst. 31, ktorý znie:

 „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa udeľuje na dobu neurčitú“.

  Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.

  Účinnosť tejto novelizácie je od 1. júna 2010.

Späť