Prerušenie distribúcie elektriny

07.03.2019 09:38

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni týmto oznamuje, že dňa 11. 03. 2019 od 7.30 do 15,00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v našej organizácii. V prípade potreby je možné kontaktovať RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni iba na mobilných telefónnych číslach zverejnených na stránke www.vzsl.sk. 

Späť