Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov.

15.01.2014 13:35

Uvedený materiál možno považovať za odporúčací, z dôvodu odborného zjednotenia prístupu pri schvaľovaní prevádzok poskytujúcich ambulantný predaj nápojov a pokrmov a uplatňuje sa v praxi odo dňa jeho zverejnenia.   ...viac

Späť