Skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

21.05.2018 07:20

Skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov sa bude konať dňa 6.6.2018 o 8,30hod v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni, Obrancov mieru 1 na I. Poschodí v zasadacej miestnosti.

Späť