Správne poplatky od 1. 10. 2012

01.10.2012 10:15

Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Sadzobníka správnych poplatkov, časť VIII., položka 150 sa platí od 1.10.2012 správny poplatok ...

Späť