Svetový deň boja proti AIDS:

28.11.2019 07:50

Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

 viac ... 

Späť