Usmernenie pre dovozcov

05.08.2011 11:54

Usmernenie pre dovozcov alebo ich zástupcov pri dovoze polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky a z čínskej osobitnej administratívnej oblasti Hongkong (TARIC codes 3924100011 a 3924100019) ...viac

Vyhlásenie, ktoré treba predložiť ...viac

Späť