Usmernenie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania.

29.10.2012 09:43

Usmernenie pre prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania v súvislosti s úradnou kontrolou liehovín s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových a viac.   

Leták

Späť