Zrušenie Zberného podúčtu na platenie správnych poplatkov

31.05.2018 08:01

Od 1. júla 2018 bude zrušený Zberný podúčet SK0565000010460020545796, ktorý bol zriadený na prechodné obdobie. Od uvedeného dátumu sú k dispozícii všetky spôsoby úhrady platby správnych poplatkov v zmysle platnej legislatívy. (Správny poplatok)

Späť