Osobný úrad

 

Vedúca osobného úradu  Ing. Šebová Slavka
Telefón 052/4280118, mobil 0903 567 297
E-mail sl.sebova@uvzsr.sk
 Pracovníci

Ing. Horvathová Mária - MD

Ing. Šimkovičová Slavomíra

Nemergutová Viera

 Telefón 052/4280114
 E-mail

 sl.ekonom@uvzsr.sk

 sl.osobnyurad@uvzsr.sk

 Referát prevádzkovo-technický Vrbjar Jaroslav
 Telefón 052/4280132