Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu

 

Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu RNDr. Mária Mancalová, MPH
Telefón 052/4280113, mobil 0911 715 571
E-mail sl.mancalova@uvzsr.sk
Kancelária regionálneho hygienika Vislocká Anna
Telefón 052/4280115
E-mail sl.sekretariat@uvzsr.sk