Zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok je v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  ...späť