Súhrnná správa

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Súhrnná správa II. Q. 2011

Súhrnná správa III. Q. 2011 

Súhrnná správa IV . Q. 2011

Súhrnná správa I. Q. 2012

Súhrnná správa II. Q. 2012

Súhrnná správa III. Q. 2012

Súhrnná správa IV. Q. 2012

Súhrnná správa I. Q. 2013

Súhrnná správa II. Q. 2013

Súhrnná správa I. Q. 2014