Zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok je v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  ...späť

 

Rok 2015

P Č. Zmluvná strana Predmet Účinnosť od:
001 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice  Kúpna zmluva

15.05.2015

002 Laser servis, s.r.o., Lipová 3, Šenkvice Kúpna zmluva 01.10.2015

 

Rok 2017

P Č. Zmluvná strana Predmet Účinnosť od:
001 SLOVDACH s.r.o., Stará Ľubovňa Zmluva o dielo

11.07.2017

002 MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany Realizačná zmluva k  rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 24.11.2014 01.01.2018
003 SPP a.s., Bratislava Realizačná zmluva k  rámcovej dohode o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 24.11.2014 01.01.2018