ÚRADNÁ TABUĽA

 

Platné povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

 
 
 

Povolenie - LEHA, s.r.o..  - zverejnené 15.12.2020 

Povolenie - DAPTI, s.r.o..  - zverejnené 13.1.2021 

Povolenie - Asociácia samaritánov Slovenskej republiky - zverejnené 21.1.2021

       

 

 
 
 
ll