Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

EPIKETA: Praktické rady, ako sa správať v každodenných situáciách v čase šírenia COVID-19

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115