Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Monitoring odpadových vôd v SR na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2 (stav k 13.9.2021)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115