Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Výzva na predkladanie cenových ponúk - elektrická energia

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115