Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Výsledky orientačného vyšetrenia vzoriek pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov v rámci „Svetového dňa vody v roku 2023“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115