Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Základné informácie k vtáčej chrípke

https://old.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5692:zakladne-informacie-o-vtaej-chripke-ah5n1&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115