Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Svetový deň boja proti AIDS

Anonymné vyšetrenie anti - HIV protilátok ponúkajú aj regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

Viac ...
Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115