Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Dôležité legistlatívne zmeny pre podnikateľské prostredie

Dôležité legislatívne zmeny pre podnikateľské prostredie platné od 21.07.2020 - zrušenie povinností predkladania návrhov a nové oznamovacie povinnosti ...viac

Oznámenie o začatí prevádzky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115