Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Informácia o kvalite vody na kúpanie v okrese Stará Ľubovňa v roku 2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115