Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Na stiahnutie

Na tejto podstránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni nájdete najdôležitejšie dokumenty a vzory žiadostí, ktoré môžete použiť na komunikáciu s úradom. 
 
Oznámenie o začatí prevádzky
Objednávka platených služieb

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 


Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti 

 
Vzory prevádzkových poriadkov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115