Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Faktúry

Zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok je v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115