Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Profil verejného obstarávateľa

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni ( ďalej len „RÚVZ“ ) je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. ods. azákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje osobný úrad RÚVZ.

Podľa § 64 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa typu zákazky.

Verejné obstarávanie sa zabezpečuje podľa schváleného Plánu verejného obstarávania RÚVZ na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

IČO: 17335451
DIČ: 2020704686
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SK7181800000007000139506

Kontaktná osoba

Ing. Slavka Šebová
Ing. Mária Horvathová

Kontakt

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
Obrancov mieru 1, 064 01  Stará Ľubovňa
tel.: 052/4280114, 4280115
fax: 052/4324170
mobil: 0903567297
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Internetová adresa: www.vzsl.sk

Nadlimitná zákazka

Podlimitná zákazka

Zákazka s nizkou hodnotouRegionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115