Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Súhrnná správa

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 € podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súhrnná správa II. Q. 2011

Súhrnná správa III. Q. 2011

Súhrnná správa IV. Q. 2011

Súhrnná správa I. Q. 2012

Súhrnná správa II. Q. 2012

Súhrnná správa III. Q. 2012

Súhrnná správa IV. Q. 2012

Súhrnná správa I. Q. 2013

Súhrnná správa II. Q. 2013

Súhrnná správa I. Q. 2014

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115