Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Zoznam zmlúv

crz

Zverejnenie zmlúv v zmysle uznesenia vlády SR č. 491/2010.

Uznesením vlády č.491/2010 zo dňa 15.7.2010 bola orgánom štátnej správy  uložená povinnosť zverejniť zmluvy z verejného obstarávania.

RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni nemá v evidencii zmluvy z verejného obstarávania, ktoré by podliehali povinnosti zverejnenia. 

Zverejnenie zmlúv v zmysle uznesenia vlády SR č. 603/2010.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni nemá uzatvorené žiadne zmluvy po 1. januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000 Sk (16 596,96 €), ktoré podliehajú povinnosti zverejnenia zmlúv verejného obstarávania na internete na základe Uznesenia vlády SR č. 603/2010 zo dňa 8.9.2010. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115