Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Zoznam dlžníkov

Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže sa použiť na právne úkony.

Zverejnený zoznam dlžníkov je v súlade s uznesením vlády SR č. 484 zo dňa 6. júla 2011 a usmernenia Ministerstva  zdravotníctva SR č. Z44848-2011-OVVHR zo dňa 22. 8. 2011.

Názov dlžníka Dlžná suma Dátum splatnosti
ST OMEGA, Stará Ľubovňa          17,30 € 19.07.2013
ST OMEGA, Stará Ľubovňa    160,00 € 05.03.2015


Dlžníci v XML formáte

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115