Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Legislatíva

Na stránke UVZSR je prostredníctvom tohto odkazu dostupný zoznam vybraných slovenských a európskych právnych predpisov, ktoré sa týkajú činnosti RÚVZ alebo súvisia s ochranou, podporou a rozvojom verejného zdravia.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115