Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

zverejňuje a sprístupňuje


označenie zodpovednej osoby:

Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: 02/59373111

spôsoby podávania oznámení:

  • elektronickou poštou
  • písomne - na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, Odbor kontroly, vládneho auditu a sťažností, pričom na obálke je potrebné uviesť označenie „protispoločenská činnosť“ a upozornenie „NEOTVÁRAŤ“


RNDr. Mária Mancalová, MPH

regionálny hygienik

a generálny tajomník služobného úradu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Adresa: Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Telefón: 052 / 428 0115